DSC 0864

 

Frukt

001 x

Välkommen till Brödtorp gård

Historia

Brödtorp gård är belägen i Raseborg strax väster om Pojo kyrkby. Gården har omnämns från mitten av 1400- talet som en medeltida sätesgård, med vilken ett tiotal frälse- och landbohemman förenades 1780-1910. Brödtorp ägdes på 1500-t. bl.a. av släkterna Balk och Ram, gick sedan i arv inom släkten Uggla fram till 1778, innehades 1833-99 av friherrliga ätten Hisinger och 1916-62 av Ernst Rotermann, sedan av dottern Melita Knape (1962-1990). Nuvarande ägare (sedan 1990) är den sistnämndas son Ernst Knape. Gårdens huvudbyggnad torde ha uppförts i mitten
av 1700-t.

Idag

Frukt- och bärodling, har sedan länge bedrivits på Brödtorp, och bedrivs ännu idag. För tillfället finns det ca. 30 olika äppelsorter och äppelodlingen omfattar ca. 5 ha. Av bärsorter har vi t.ex svarta- och röda vinbär, buskblåbär och havtorn. I början av 1900-talet hittades en sort av svarta vinbär (Ribes nigrum) ssp 'Brödtorp', som blev välkänd i stora delar av Europa.

 

Intill gården finns det även en 18-håls golfbana med restaurang. ( Bruksgolf, invigd 1988). www.ruukkigolf.fi

 
(Ribes nigrum) ssp 'Brödtorp', som blev välkänd i stora delar av Europa.